TRABALLAMOS PARA VIVIR, NON QUEREMOS MORRER TRABALLANDO

...