Traballamos máis, PSA gaña máis, e nós cobramos menos…

...