REUNIÓN Dirección – Repr. Sindical (02/02/18)

Estes foron, entre outros, os puntos que se trataron neta Reunión: