REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA – 1ª VALORACIÓN DA C.I.G.

...