Polos veteranos, polas nosas fillos e fillos, por nós…

...