O descenso do paro detense en Galicia mentres o mercado laboral segue minguando

Galicia segue a reducir o seu mercado laboral, cada vez máis minguado, mentres ve como se estanca a levísima redución do paro dos últimos meses. Oficicna de emprego en...

Galicia segue a reducir o seu mercado laboral, cada vez máis minguado, mentres ve como se estanca a levísima redución do paro dos últimos meses.

Oficicna de emprego en Galiza

Segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) do cuarto trimestre, no país hai 22.700 persoas paradas, a mesma cifra ca no trimestre anterior e cunha taxa de desemprego idéntica: 17,7%. Por primeira vez en dous anos, o desemprego que indica a EPA é menor que o rexistrado nas oficinas de emprego. 
Mantense o paro nos mesmos números metres a ocupación diminúe en 6.500 persoas con respecto ao trimestre anterior, situándose a cifra en pouco máis de un millón de persoas ocupadas (1.032.500) e cunha taxa que cae dúas décimas, ata se situar no 43,9%. Menos ocupación e idéntico número de desempregados, o que equivale a un mercado laboral que esgarece e á destrución de emprego. 

O paro estáncase neste cuarto trimestre pero descende en 41.100 persoas (-15,6%) con respecto ao mesmo período de hai un ano. Ademais, nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 32.100, un incremento do 3,2% que non supuxo tampouco a absorción de todos os parados. Xa que logo, hai case 10.000 persoas que deixaron o paro pero que non son novos ocupados, cando menos no Estado. Os máis de 30.000 empregos creados en 2015 en Galicia contrastan coa evolución negativa do último trimestre.

No conxunto de España, o paro rexistrou unha caída histórica de 678.200 persoas en 2015, onde o emprego creceu en 525.100, case un 3%, o segundo aumento anual consecutivo e o máis elevado desde que comezara a crise económica.  Hai aínda 4.779.500 parados no Estado, unha taxa do 20,9%. Os datos do último trimestre, no entanto, contrastan cos de Galicia. Mentres o paro baixou en España en 71.300 persoas (-1,5%) e os ocupados incrementáronse en 45.500 persoas, na comunidade autónoma estáncase a cifra de parados e descende a ocupación. 
Por sectores económicos, segundo o INE, a ocupación baixou neste último trimestre nos servizos (4.900 persoas) e na industria (4.700) con respecto ao trimestre anterior, mentres aumentou na construción (2.600) e no sector primario (600). No último ano, o número de ocupados aumenta en todos os sectores de actividade, medrando na construción un 11,4%, no sector primario un 3,6%, no sector servizos un 2,6% e na industria un 2,5%.

En canto aos datos do paro por sexo, con respecto ao trimestre anterior, aumenta o masculino e diminúe o feminino: situándose o número total de homes paradosen 111.300 persoas (700 máis que hai tres meses) e o de mulleres en 111.400 persoas (900 menos). A taxa de paro masculina aumenta, en consecuencia, 3 décimas e a feminina cae dúas décimas, situándose a primeira no 17% e a segunda no 18,6%.

Con respecto á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 26.700 persoas (un 19,3% menos), e entre o feminino en 14.500 persoas (un 11,5% menos que hai un ano).
De repararmos na poboación xuvenil, o número de parados aumentou en 900 persoas no último trimestre e descendeu en 10.200 nun ano. A taxa de paro neste colectivo medrou durante o trimestre 2,5 puntos ata situarse no 32,1%. En comparación co cuarto trimestre de 2014 diminuíu 4,2 puntos.

Dos 332.300 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 116.100 (o 34,9%) están ocupados, 54.800 (o 16,5%) parados e os 161.500 (o 48,6%) restantes son inactivos.


Fonte: praza.gal

RELACIONADAS