Caen á metade os traballadores protexidos por convenios

A finais de 2009 había 11,5 millóns; agora, só 4,7. A negociación colectiva sufriu un forte retroceso en España desde que estalou a crise económica. Dos 11,5 millóns de traballadores...

A finais de 2009 había 11,5 millóns; agora, só 4,7. 

A negociación colectiva sufriu un forte retroceso en España desde que estalou a crise económica. Dos 11,5 millóns de traballadores suxeitos a convenio en 2009 (o ano cunha cifra maior) pasouse a 7,5 en 2014. Agora mesmo hai xa só 4,7, segundo datos do Ministerio de Emprego correspondentes a 31 de agosto.

Iso significa que, dos 14.762.300 asalariados que rexistraba a última Enquisa de Poboación Activa (EPA), referida ao segundo trimestre de 2015, dúas terceiras partes non tiñan as súas condicións de traballo amparadas por un convenio en vigor. Antes de que a crise mostrásese en toda a súa crudeza, eran pouco máis da metade.
Os sindicatos denuncian que, ademais da situación xeral, iso obedece ao bloqueo da negociación colectiva por algunhas patronales que se negan a compartir cos traballadores a mellór xeneral experimentada dun tempo para acó polas empresas.
 Como exemplo Andalucía, onde a 1 de setembro había 339 convenios pendentes de negociar, con máis de 300.000 traballadores afectados. Hostelería, comercio e transporte por estrada son os sectores que maior renuencia mostran.


Acordo estatal
As patronales negan a existencia dun bloqueo e xustifican o estancamento da negociación colectiva polo atraso na firma do Acordo para o Emprego e a Negociación Colectiva e o Emprego (AENC), subscrito a principios de xuño por CCOO, UGT, CEOE e Cepyme. Este pacto estatal é moi ventajoso para os empresarios nalgúns aspectos, como os salarios, pois establece unha subida de ata o 1% en 2015 e de ata o 1,5% en 2016, o que non lles compromete a nada, pero en cambio supón un tope para as reivindicacións dos sindicatos.
A finales de agosto había sólo 1.329 convenios con efectos económicos durante este año. La cifra al cierre de 2014 era de 3.133, muy por debajo de los 6.016 registrados por el Ministerio de Empleo en 2007; es decir, justo antes de que estallara la crisis. El desplome ha sido mayor en los convenios de empresa que en los de ámbito superior.
La subida media pactada de los salarios es del 0,74% en aquellos que siguen vigentes, algo más alta que en 2014, pero a gran distancia de 3,14% de 2007. Sin embargo, la jornada laboral es de 1.762 horas anuales, su nivel más alto desde 1999. Desde 2011, en que se situó en 1.737 horas, la jornada media fijada en convenio no ha hecho más que subir.


fonte: http://www.publico.es/economia/caen-mitad-trabajadores-protegidos-convenios.html

RELACIONADAS